Rumænien

VI GIVER BØRN

NYT HÅB

TIL HVERDAGEN

ACTIVE CARING OPMUNTRER FATTIGE I RUMÆNIEN

NYT HÅB TIL FOLK UDEN HÅB

 

 

Active Caring støtter i Rumænien på 2 forskellige områder. Det ene område er nødhjælp, som er fokuseret til de familier der er allerhårdest ramt af fattigdom. Det andet område er udviklingsprojekter, som er med til at gøre familierne selvhjulpne.

 

I Rumænien har Active Caring et solidt netværk, som er bygget igennem mange års arbejde. Vores modtager organisation Fundatia er godkendt af myndighederne og under regelmæssigt tilsyn. Fundatia arbejder i det nord østlige Rumænien, og samarbejder med myndighederne og kirker. Active Caring støtter vedvarende projekter samt er med til at sætte nye projekter i søen, som skal

hjælpe med kapacitetsopbygning samt fungere som fortalervirksomhed i det lokale samfund.

Årlig begivenhed:

SOMMERLEJRE FOR FATTIGE BØRN OG UNGE.

 

 

Active Caring har gennem mange år sendt børn på sommerlejre i det smukke bjerglandskab i Kapaterne 100 km vest for Botosani. De får her mulighed for et afbræk fra en trist hverdag.

 

Lejren blev til efter flere års arbejde på de rumænske børnehjem og i fattige børnerige familier. Active Caring fik et stort ønske om, at kunne give et lejrophold til de børn vi mødte og derfor prøver vi hvert år at finde sponsorer, så børn kan komme på en uges lejr, hvor de får dejlige oplevelser i den friske bjergluft i deres sommerferie.

Det at opleve omsorg fra voksne mennesker der tror på dem, er med til at give dem mod og håb for en bedre fremtid. Det motiverer til at tage hjem og gøre sig mere umage i skolen.

EN FAGLIG HJÆLP TIL RUMÆNSKE SKOLEELEVER:

UNDERVISNINGSMATERIALE OG PÆDAGOGISK STØTTE TIL MATEMATIK- OG FYSIKTIMERNE.

 

 

Overbygningen på central skoler i fattige landsbyområder får sparring og økonomisk støtte til deres matematik- og fysikundervisning.

 

Active Caring´s ambassadør Poul Erik Grønhøj - tidligere matematik- og fysiklærer på Bjerget efterskole - leder et projekt, som går ud på at hjælpe og motivere rumænske skoleelever, fra de fattigste egne, da mange er i fare for at droppe ud af skolen og ikke komme videre i uddannelses-systemet. I efteråret 2017 blev Victoria-området nordøst for Iasi besøgt med meget flot resultat. Der fortsættes nu der men også i flere af de områder, hvor Active Caring arbejder - bl.a. Mindresti og derefter følger flere i takt med at vi opnår aftaler om samarbejde med skole-myndighederne hvert sted.

NYT UDVIKLINGSCENTER :

UDVIKLINGSCENTER TIL LÆRING OG MOTIVATION

 

 

Active Caring starter et udviklingsprojekt i Mindresti i Rumænien, hvor der skal indrettes lektie-café samt beskæftigelsesfaciliter og forsamlingslokale. t hverdag.

Projektet målrettes fattige børn i alderen 6-16 år – både etniske rumænere og fastboende sigøjnerbørn fra landsbyområder. Sidstnævnte er ofte særligt udsatte. I aktivitetshuset, skal der indrettes faciliteter til lektiehjælp og derudover skal der tilbydes aktiviteter med legesager, spil og indføring i computerspil med udvikling og læring.

Der vil løbende være tilbud til forældrene, hvor der opmuntres, informeres og skabes interessante foredrag relevante for situationen og med tanke på udvikling af lærende kultur.

MOTHERCARE I RUMÆNIEN:

MOTHERCARE STØTTER FATTIGE RUMÆNSKE FAMILIER.

 

 

Hver eneste dag får langt det meste af Eurapas befolkning nok at spise, men for nogle er hverdagen en kamp for det daglige brød.

 

Mothercare har de sidste 21 år videresendt bidrag fra danske sponsorer, der har været med til at gøre hverdagen mere overskuelig for omkring 1000 af Rumæniens allerfattigste indbyggere. Mange familier bor i utætte huse, vinduer kun forsynet med pap eller træplader. Der er ikke penge til brændsel og ofte ej heller til mad. Der er blevet sparet alle steder for bare at købe det nødvendigste.

Vil du være med til at støtte en familie, kan du give et månedligt beløb her, som går ubeskåret til en fattig familie.

Hvis du vil vide mere om bestemte familier, som er med i vores mothercare program, så læs mere her og kontakt støtteforeningen.

LANDBRUGSPROJEKT ROMAGRAR :

FAMILIER I LANDSBYOMRÅDER BLIVER HJULPET GENNEM SELVHJÆLPSPROJEKT.

 

 

Landbrugsprojektet RomAgrar hjælper særligt de udstødte sigøjnere med at skaffe mad på bordet til deres børnerige familier.

t hverdag.

Landbrugsprojektet er et selvhjælpsprojekt af den type, som Active Caring har længst erfaring med. Vi hjælper ved at stille et stykke jord til rådighed, som de så holder fri for ukrudt. Afgrøderne fra jorden supplerer deres madforbrug, med den værdighed, der ligger i selv at arbejde for føden. Landbrugsprojektet hjælper 30 børnerige familier og 20 enlige og ældre. I alt får mellem 200-220 mennesker støtte og hjælp igennem RomAgrar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

* indicates required

Active Caring

Vardevej 106

DK-7100 Vejle

 

kontor@activecaring.dk

 

 

(0045) 75 72 51 00

DET GØR EN FORSKEL

 

Mange mennesker i Rumænien, Moldavien, Nepal og SriLanka lever under kummerlige forhold

 

Hver gang du giver en gave, donerer brugte sager til genbrug eller hjælper med at pakke en lastbil, gør du en forskel.

Copyright @ Indhold på denne hjemmeside må bruges med henvisning