Organisation

 

LANDSORGANISATIONEN AKO (Aktive Kristnes Omsorgsarbejde)

BESTYRELSE

Organisationen AKO (Aktive Kristnes Omsorgsarbejde) har to afdelinger, hvor den ene er den social og udviklingsorienterede del Active Caring. Den anden afdeling er den missionale del, Active Mission.

Bestyrelsen for AKO mødes 4-5 gange årligt til hele og halvdags møder, hvor de overordnede værdimæssige beslutninger tages. Ligeledes vil bestyrelsesmedlemmerne ofte være tilstede på turene til udlandet, som dermed også kan fungere som beslutningsrum. De fleste bestyrelsesmedlemmer er samtidig stærkt aktive i lokalforeningernes store arbejde.

FORMAND:

Søren Viftrup,

Vejle

soeren.viftrup@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:

Helle Ploug

Horsens

helleovervadploug@gmail.com

NÆSTFORMAND:

Flemming Philip

Sønderborg

philip@c.dk

BESTYRELSESMEDLEM:

Bjarke Schmidt

Sønderborg

bjarke.privat@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:

Gunnar Andersen

Thisted

Bodilgumse@gmail.com

BESTYRELSEMEDLEM:

Karsten Bjørnestad

Odense

karsten@bjoernestad.dk

SEKRETARIATET

Sekretariatet er det centrale sted for landsorganisationen AKO. Herfra varetages alt administrativt arbejde vedr. de to grene Active Caring og Active Mission. AKO sekretariatet har kontor i Vejle Kirkecenter og har åbent hver dag fra 9-13.

Søren Viftrup

Daglig leder,

soeren.viftrup@gmail.com

Knud Andersen

Forretingsfører

ka@ako.dk

Anna Franow

Fundraiser, administration

af@ako.dk

VEDTÆGTER

REGNSKABER

2017

2016

2015

Active Caring

Vardevej 106

DK-7100 Vejle

 

kontor@activecaring.dk

 

 

(0045) 75 72 51 00

DET GØR EN FORSKEL

 

Mange mennesker i Rumænien, Moldavien, Nepal og SriLanka lever under kummerlige forhold

 

Hver gang du giver en gave, donerer brugte sager til genbrug eller hjælper med at pakke en lastbil, gør du en forskel.

Copyright @ Indhold på denne hjemmeside må bruges med henvisning